Zorgkosten

Ik vind het wel een zinvolle aktie van de VVD dat ze dat nivelleringsvoorstel voor zorgbijdragen weggestemd hebben. Voornamelijk uit het oogpunt van doorbelasting in verkoopprijzen bij compensatie in loon en de rol die belastingheffing daarin speelt.

Uiteindelijk worden de kosten voor werknemers en het effect op de koopkracht in de volgende CAO ronde gecompenseerd in netto loon, daar komen de belasting voor werknemer en werkgever overheen en dat wordt met 21% BTW in de verkoopprijzen aan de consument doorbelast.

Afhankelijk van het type bedrijf heeft die doorbelasting verschillende effecten.

Bij een kapitaalintensief bedrijf zijn de loonkosten ruwweg 30% van de totale kosten, bij een kennis intensief bedrijf bijvoorbeeld 80%. Daarbij zijn de lonen in een kapitaalintensief bedrijf ruwweg 80-20 (modaal en bovenmodaal) en bij kennisintensief 20-80. Modaal loon heeft een belasting factor van 32% en bovenmodaal 52%.

Als je dat doorrekent merk je dat bij een kapitaalintensief bedrijf de stijging van verkoopprijs bij kennisintensief  3x groter is dan bij kapitaal intensief, door de verdeling van loonschaal, de belasting factor bij compensatie, en het aandeel van lonen in de totale kostprijs.

Als ik 100 man heb rondlopen en ik verhoog egaal de zorgbijdrage met 100 per maand, (1200 per jaar, bij 25.000 bruto 5%) dan stijgt de verkoopprijs bij kapitaalintensief met 2.5% en kennisintensief 5%. Uiteindelijk wordt die 1200 euro bij 32% als 2600 euro naar de klant doorbelast en bij 52% als 3500 doorbelast.

Ga ik de zorgbijdrage aan het inkomen relateren, dan stijgt de verkoopprijs bij kapitaalintensief 2.1% en bij kennisintensief 6.2%.

Eerst kapitaalintensief :

Fabriek 80% 15% 5%
br. loon 25.000 50.000 150.000
zorgkst 696 1.391 4.174
belasting 35% 50% 50%
factor 1,54 2,00 2,00
comp. 1.070 2.783 8.348
wgv lasten 18% 193 501 1.503
btw 21% 265 690 2.069
doorbel mw 1.528 3.973 11.919 -
zorgk. tot. 55.652 20.870 20.870 97.391
belast tot 66.594 38.726 38.726 144.045
doorbel tot 241.437
bruto lonen 2.000.000 750.000 750.000 3.500.000
aandeel kosten 30% omzet 11.666.667
stijging 241.437
stijging % 2,1%

Dan kennisintensief

R&D 15% 80% 5%
br. loon 25.000 50.000 150.000
zorgkst 696 1.391 4.174
belasting 35% 52% 52%
factor 1,54 2,08 2,08
comp. 1.070 2.899 8.696
wgv lasten 18% 193 522 1.565
btw 21% 265 718 2.155
doorbel mw 1.528 4.139 12.416 -
zorgk. tot. 10.435 111.304 20.870 142.609
belast tot 12.486 219.780 41.209 273.475
doorbel tot 416.084
bruto lonen 375.000 4.000.000 750.000 5.125.000
aandeel kosten 80% omzet 6.406.250
stijging 416.084
stijging % 6,5%

Met dergelijke nivellerings-voorstellen moeten we ook rekening houden met onze grootste klant, Duitsland, en met de prijsontwikkeling van concurrenten. Als wij in de high end markt van engineering, ICT, en zakelijke dienstverlening de prijzen 6% omhoog gooien, verliezen we omzet op de export markt en werkgelegenheid.

Ik heb de indruk dat de Amerikanen en Russen ook denken dat het belasting stelsel uit de industriele fase dateert en de omzetontwikkeling op de post industriele export markt onnodig hindert.

De Amerikanen onder Bush verlaagden dat top-tarief, daar kwam veel kritiek op maar het versterkt hun positie op de kennis intensieve export markt. Rusland gaat een stap verder, die bouwen een nieuw Silicon Valley en wie daar werken betalen geen inkomstenbelasting.

Los van het lumineuze idee van de Russen om inkomstenbelasting af te schaffen, vind ik dat wettelijke verplichte werknemerskosten (zoals de zorgkosten verzekering) onbelast door de werkgever vergoed moeten kunnen worden. Het is door de overheid verplicht, dus zou je kunnen stellen dat het een belasting is, en zou er sprake van dubbele belasting zijn.

Maak je de compensatie in loon onbelast vergoedbaar, dan zou bij nivellering in de fabriek de verkoopprijs 0,8% stijgen en bij R&D 2,2%.

 

 

 

Posted in juust | Tagged | Leave a comment

Minder vraag = betere prijzen

Ik vond dat een heel intelligente analyse, zo gauw de olieprijs naar 155 per vat ging, stortte de westerse economie in.

Vaak wordt in economie gesteld dat schaarste de prijs opdrijft, en dat het goed zou zijn om schaarste te creeeren zodat je betere prijzen kunt vragen. Of dat werkelijk zo is ? Als je naar olie kijkt zou je kunnen stellen dat de afhankelijkheid van olie te groot is en dat daarom er weinig ruimte is voor prijsverhogingen.

Doorgaans zitten veel bedrijven in volwassen branches met een netto marge net boven de inflatie. Als inflatie gemiddeld 1.5% is hebben dergelijke bedrijven een netto marge van 2.5%, net genoeg om ze op termijn in stand te houden en beheerst uit te breiden. Daar heerst volledige concurrentie, er komen weinig technologische doorbraken meer.

Als je personeelskosten 40% van je totale kosten zijn, en een Fte is 30.000, en die rijdt per maand 1500 kilometer (300 euro benzine, 3600 per jaar), dan is benzine 10% van je loonkosten en 4% van je totale kosten. Gaat die olieprijs meer dan 25% omhoog, dan verhoogt dat je totale kosten met 1% en ben je met een marge van 1% boven inflatie niet meer in staat op termijn je bedrijf in stand te houden. Als de olieprijs in korte tijd van 100 naar 150 dollar per vat gaat, gaat het halve westerse bedrijfsleven plat.

Als 200 miljoen autos in het westen elke dag 100 kilometer rijden verbruiken ze 2 miljard liter benzine, 15 miljoen vaten per dag, 5 miljard vaten per jaar. Als 7 miljard mensen met 2.4 kids per gezin een auto gaan rijden, rijden er straks 1.5 miljard auto’s rond, die 35 miljard vaten per jaar verbruiken, dan is de Irakese voorraad van 145 miljard vaten in 4 jaar weg. Door de toenemende vraag vanuit opkomende regios als India, China, Brazilie neemt de vraag en daarmee schaarste hand over hand toe. Als dat de prijs omhoog blijft drijven helpt dat delen van onze economie volautomatisch om zeep.

Strategisch zou het een goeie zet zijn om benzine motoren voor auto’s te verbieden en de markt te dwingen over te stappen op alternatieven, vooral als het lukt om voor minder dan 15 cent per kilometer te rijden (te vergelijken met 1:12 bij 1.80 per liter).

Het zou ook voor de olie boeren niet slecht zijn, nu kunnen ze de prijs niet ver opvoeren zonder dat hun afzetmarkt onderuit gaat. Als een flink deel van het bedrijfsleven 1% netto marge boven inflatie heeft en olie is 5% van de totale kosten, kan olie max 20% stijgen in prijs voor dat deel van de economie plat gaat. Als olie maar 1% van de totale kosten is, kan olie 100% in prijs stijgen voor dat deel van de economie plat gaat.

In dat scenario maak je door de vraag bij specifieke gebruikersgroepen te elimineren ruimte voor grotere marges.

Posted in juust | Tagged | Leave a comment

De KutMarrokaan is discriminatie

Veel zwarte Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd door Zwarte Piet, wat inbreuk maakt op het privé-leven van deze mensen’

Mooie uitspraak. Rechters kunnen zoiets zo mooi plechtig en statig verwoorden.

Even kijken hoe deze klinkt :

Veel ‘ marokkaanse’  Nederlanders voelen zich gediscrimineerd door ‘De Kutmarokkaan’, wat inbreuk maakt op het privé-leven van deze mensen’

Klinkt wel. Mogen we nu ook bezwaar indienen als Sint Geert zijn intocht in de gemeente  doet of moeten we eerst 150 jaar wachten voor we dat volksfeest ook eens vakkundig de nek om draaien ?

Posted in juust | Leave a comment