ReddCoin Tips Widget [plugin for WordPress]

Redd is the new green. Reddit issued their own tipping coin, ReddCoin, and back it with an API and add-ons for tipping on Facebook and Twitter. I figure i’d hack together a quick ReddCoin Tips plugin for WordPress. Credits for the layout go entirely to CyrisXD.

If you want to get into ReddCoin, you can get the wallet at ReddCoin.com, if you need some coins, go play reddwar (or trade on Bittrex or Cryptsy)

Here you can only download a WordPress plugin to get some Reddcoin tips on your blog.

download

 

 

 

 

 

 

 

Posted in juust, trends, widget, wordpress | Tagged | Leave a comment

Lamiae Bitcoinia

Socrates used to call the opinions of the many by the name of Lamiae, bugbears to frighten children. ~ Marcus Aerelius

A global market wants a global currency.

Trade is known to seek the way of least resistance.

 

 

 

 

 

 

Posted in juust | Tagged | Leave a comment

Zorgkosten

Ik vind het wel een zinvolle aktie van de VVD dat ze dat nivelleringsvoorstel voor zorgbijdragen weggestemd hebben. Voornamelijk uit het oogpunt van doorbelasting in verkoopprijzen bij compensatie in loon en de rol die belastingheffing daarin speelt.

Uiteindelijk worden de kosten voor werknemers en het effect op de koopkracht in de volgende CAO ronde gecompenseerd in netto loon, daar komen de belasting voor werknemer en werkgever overheen en dat wordt met 21% BTW in de verkoopprijzen aan de consument doorbelast.

Afhankelijk van het type bedrijf heeft die doorbelasting verschillende effecten.

Bij een kapitaalintensief bedrijf zijn de loonkosten ruwweg 30% van de totale kosten, bij een kennis intensief bedrijf bijvoorbeeld 80%. Daarbij zijn de lonen in een kapitaalintensief bedrijf ruwweg 80-20 (modaal en bovenmodaal) en bij kennisintensief 20-80. Modaal loon heeft een belasting factor van 32% en bovenmodaal 52%.

Als je dat doorrekent merk je dat bij een kapitaalintensief bedrijf de stijging van verkoopprijs bij kennisintensief  3x groter is dan bij kapitaal intensief, door de verdeling van loonschaal, de belasting factor bij compensatie, en het aandeel van lonen in de totale kostprijs.

Als ik 100 man heb rondlopen en ik verhoog egaal de zorgbijdrage met 100 per maand, (1200 per jaar, bij 25.000 bruto 5%) dan stijgt de verkoopprijs bij kapitaalintensief met 2.5% en kennisintensief 5%. Uiteindelijk wordt die 1200 euro bij 32% als 2600 euro naar de klant doorbelast en bij 52% als 3500 doorbelast.

Ga ik de zorgbijdrage aan het inkomen relateren, dan stijgt de verkoopprijs bij kapitaalintensief 2.1% en bij kennisintensief 6.2%.

Eerst kapitaalintensief :

Fabriek 80% 15% 5%
br. loon 25.000 50.000 150.000
zorgkst 696 1.391 4.174
belasting 35% 50% 50%
factor 1,54 2,00 2,00
comp. 1.070 2.783 8.348
wgv lasten 18% 193 501 1.503
btw 21% 265 690 2.069
doorbel mw 1.528 3.973 11.919 -
zorgk. tot. 55.652 20.870 20.870 97.391
belast tot 66.594 38.726 38.726 144.045
doorbel tot 241.437
bruto lonen 2.000.000 750.000 750.000 3.500.000
aandeel kosten 30% omzet 11.666.667
stijging 241.437
stijging % 2,1%

Dan kennisintensief

R&D 15% 80% 5%
br. loon 25.000 50.000 150.000
zorgkst 696 1.391 4.174
belasting 35% 52% 52%
factor 1,54 2,08 2,08
comp. 1.070 2.899 8.696
wgv lasten 18% 193 522 1.565
btw 21% 265 718 2.155
doorbel mw 1.528 4.139 12.416 -
zorgk. tot. 10.435 111.304 20.870 142.609
belast tot 12.486 219.780 41.209 273.475
doorbel tot 416.084
bruto lonen 375.000 4.000.000 750.000 5.125.000
aandeel kosten 80% omzet 6.406.250
stijging 416.084
stijging % 6,5%

Met dergelijke nivellerings-voorstellen moeten we ook rekening houden met onze grootste klant, Duitsland, en met de prijsontwikkeling van concurrenten. Als wij in de high end markt van engineering, ICT, en zakelijke dienstverlening de prijzen 6% omhoog gooien, verliezen we omzet op de export markt en werkgelegenheid.

Ik heb de indruk dat de Amerikanen en Russen ook denken dat het belasting stelsel uit de industriele fase dateert en de omzetontwikkeling op de post industriele export markt onnodig hindert.

De Amerikanen onder Bush verlaagden dat top-tarief, daar kwam veel kritiek op maar het versterkt hun positie op de kennis intensieve export markt. Rusland gaat een stap verder, die bouwen een nieuw Silicon Valley en wie daar werken betalen geen inkomstenbelasting.

Los van het lumineuze idee van de Russen om inkomstenbelasting af te schaffen, vind ik dat wettelijke verplichte werknemerskosten (zoals de zorgkosten verzekering) onbelast door de werkgever vergoed moeten kunnen worden. Het is door de overheid verplicht, dus zou je kunnen stellen dat het een belasting is, en zou er sprake van dubbele belasting zijn.

Maak je de compensatie in loon onbelast vergoedbaar, dan zou bij nivellering in de fabriek de verkoopprijs 0,8% stijgen en bij R&D 2,2%.

 

 

 

Posted in juust | Tagged | Leave a comment