Sleepwet en AVG

Ik ga tegen de ‘Sleepwet’ stemmen. Niet dat dat wat uitmaakt, natuurlijk, de regering heeft voor delen al aangegeven dat ze zich niks aantrekken van de uitkomst van dat referendum. Het is, op zijn Nederlands, weer allemaal voor de kat zijn kut.

Per einde mei 2018 wordt de AVG volop van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de kern moet je voor alle persoonsgegevens die je (als organisatie) verwerkt, toestemming hebben van desbetreffende persoon, je moet een grondslag voor de verwerking hebben, en de persoon moet die gegevens kunnen wijzigen, (laten) verwijderen, et cetera. Als je verzamelde gegevens met derden deelt, dan moet je daar ook expliciet toestemming voor hebben van desbetreffende persoon. En als je ‘bijzondere’ persoonsgegevens (sexuele voorkeur en gedrag, religie) verzamelt, dan moet je daar expliciet toestemming voor hebben van de AP (“Authoriteit Persoonsgegevens”). Dat geldt voor alle organisaties, groot en klein.

Wij moeten straks elk ‘data-lek’ aan de AP melden, want oh jee, er liggen persoonsgegevens op straat, dan is de privacy van de burgers in het gedrang, en dat wil de overheid *natuurlijk* niet.

Of toch wel ? Want de AIVD mag (op basis van wat, roddel en achterklap in de ‘intelligence’-gemeenschap ? een vaag vermoeden ?) systematisch hele wijken en dorpen afluisteren en aftappen en die gegevens ‘delen’. Delen met wie allemaal ? Dat wordt verder ook niet vermeld, vermoedelijk voornamelijk met de NSA en CIA, maar hoe zit dat dan met de FSB en die Chinese club die zo geheim is dat ze niet eens officieel een naam hebben (dat is pas echt een ‘geheime dienst’), en hoe zit dat met Iran en zo ?

Dat zijn pas echte ‘data-lekken’. Wie weet waar je prive-gegevens uiteindelijk terecht komen en waar ze voor gebruikt worden ?

Ik vind dat nogal schizofreen beleid van de overheid. Ik stem derhalve tegen die Sleepwet.

Posted in juust.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *